SVEOBUHVATNI PREGLED I KOMPARACIJA SAVREMENIH KORISNIČKIH AUTENTIFIKACIONIH METODA ZA MOBILNE UREĐAJE

  • Dragan Korać Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: mobilni uređaj, savremene mobilne autentifikacije, jaka autentifikacija i biometrija

Сажетак

Tokom proteklih nekoliko godina, snažni razvoj mobilnih tehnologija uslovio je stvaranje novih izazova u pogledu autentifikacionih metoda namijenjenih za mobilne uređaje. Perfomanse, pristupačnost i sposobnost konekcije mobilnih uređaja u različitim komunikacionim kanalima stvorili su uslove za primjenu različitih oblika mobilnih autentifikacionih metoda. Međutim, uvidom u dostupnu literaturu može se zaključiti da je ovo istraživačko polje ne dovoljno istraženo po dubini odnosno da ne postoji rad koji obezbijeđuje sveobuhvatni pregled, klasifikaciju i komparaciju savremenih korisničkih autentifikacionih metoda namjenjenih za mobilne uređaje. Stoga, ovaj rad daje sveobuhvatni pregled, klasifikaciju i komparaciju savremenih mobilnih autentifikacija zasnovanih na ključnim korisničkim parametrima kao što su zaštita, upotrebljivost i privatnost. Njihove prednosti i nedostaci su detaljno naglašene. Na osnovu izvršene komparativne analize mobilnih autentifikacionih metoda nekoliko važnih izazova je identifikovano. Jedan od njih je da do sada ne postoji “najbolji” šablon za mobilne autentifikacije. Takođe, ovaj rad daje prijedlog razvoja novog alata u savremenim korisničkim autentifikacionim metodama namjenjenim za mobilne uređaje. Takav alat može biti upotrebljen za stvaranje “najboljeg” šablona kao i za procjenjivanje i dizajniranje mobilnih autentifikacionih rješenja. Na kraju, u cilju pomoći razvoja jake mobilne autentifikacije predložen je i alternativni prijedlog jake mobilne autentifikacije kao adekvatan odgovor na buduće autentifikacione izazove.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци