IMPLEMENTACIJA ALGORITAMA IZ TEORIJE GRAFOVA

  • Zlatko Dejanović Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
  • Milorad Božić Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Кључне речи: teorija grafova, softver

Сажетак

U ovom radu je opisana jednostavna desktop aplikacija koja izvršava osnovne operacije na grafovima. Osnovni motiv za realizaciju aplikacije leži u velikoj primjeni principa iz teorije grafova u oblasti računarstva i drugim disciplinama. U radu je dat kratak pregled grafova tipa stabla, te Ojlerovih i Hamiltonovih grafova kao i ideje za praktičnu realizaciju problema u navedenim podoblastima. Sve tehnike u aplikaciji su realizovane grafički. Kao alat je korišćeno razvojno okruženje Visual Studio 2012 i programski jezik C#.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци