VIZUELNI SIMULATOR KRETANJA ČESTICA POD UTICAJEM VEKTORSKIH POLJA

  • Vladimir Divjak Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
  • Dražen Drašković Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
  • Bojan Furlan Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
  • Boško Nikolić Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Кључне речи: vektorska polja, HTML5 tehnologija, WebGL, vizuelni simulator, edukacija

Сажетак

Vizuelni simulator kretanja čestica pod uticajem vektorskih polja realizovan je kao alat koji pomaže prilikom vizuelizacije kompleksnih interferencija vektorskih polja i rezultujućeg efekta nad česticama, odnosno boljem razumevanju naše fizičke okoline. U radu je objašnjen cilj implementiranog modela, način upotrebe aplikacije i predstavljeni su korišćeni API-ji HTML5 tehnologije. U simulatoru su korišćeni WebGL API za direktan pristup grafičkom adapteru, WebGL THREE. js biblioteka, koja apstrahuje operacije nad grafičkim adapterom i pruža pristup objektno-orijentisanom modelu sistema čestica i Web Worker API koji pruža multiprocesorsku podršku u okviru jezika JavaScript. Simulator koristi jednostavan otvoreni model čestica koji se može izmeniti ili proširiti, kao i otvorenu implementaciju matematičkog modela vektorskih polja, što dozvoljava proširenje skupa vektorskih polja, koja se mogu simulirati. Aplikacija je u potpunosti klijentska i izvršava se u bilo kom novijem veb pregledaču. Simulator se može koristiti u naučno-istraživačke i obrazovne svrhe. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu koristi se u okviru nastave iz Veb dizajna, na drugoj godini studijskog programa Softversko inženjerstvo, za prikazivanje mogućnosti HTML5 standarda.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци