POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI PODATAKA OD JAVNOG ZNAČAJA I UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENOG SISTEMA SRBIJE KORIŠĆENJEM APLIKACIJE “PRONAĐI LEK”

  • Miloš Milić Fakultet organizacionih nauka
  • Ilija Antović Fakultet organizacionih nauka
  • Dušan Savić Fakultet organizacionih nauka
  • Vojislav Stanojević Fakultet organizacionih nauka
  • Siniša Vlajić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: podaci od javnog značaja, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Pronađi lek, Nivo zaliha lekova, Softver

Сажетак

Glavni cilj ovog rada je da predstavi softverski sistem koji je razvijen da obezbedi pristup podacima od javnog značaja koji se odnose na sistem zdravstvene zaštite u Srbiji. Fokus će biti na apotekarskim ustanovama i informacijama koje se odnose na lekove i njihovu raspoloživost u apotekama. Česte nestašice i neuravnotežena distribucija lekova u apotekarskim ustanovama mogu da dovedu do ozbiljnih problema u funkcionisanju zdravstvenog sistema. Softverski sistem integriše i centralizuje sve relevantne informacije iz svih zdravstvenih ustanova u Srbiji. Kao rezultat toga, sistem obezbeđuje korist svim zainteresovanim stranama: građanima, zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO). Građani mogu da pronađu najbliže apoteke koje imaju lekove koji su im potrebni. Zdravstvene ustanove integrišu podatke iz svih organizacionih jedinica - apoteka, čime se obezbeđuje efikasnije upravljanje zalihama lekova. Po prvi put Republički fond za zdravstveno osiguranje ima pristup tačnim nivoima zaliha lekova za sve apotekarske ustanove u Srbiji. RFZO koristi sistem da analizira podatke kako bi doneo odluke o nabavkama lekova, racionalizaciji, podizanju performansi i smanjenju troškova zdravstvenog sistema. Na ovaj način standardizuje se i pojednostavljuje evidecija relevantnih podataka svih apotekarskih ustanova, omogućuje centralizovana analiza podataka i optimizacija zaliha i obezbeđuje jednostavna mogućnost pronalaženja potrebnih informacija o lekovima. Softverski sistem se sastoji od četiri integrisana modula. Pretraga lekova se može vršiti putem web aplikacije koja je dostupna na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sajtovima zdravstvenih ustanova, kao i putem Android aplikacije za smartphone uređaje. Pored toga, sistem sadrži modul za integraciju podataka i modul za poslovnu analizu i izveštavanje.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци