PREGLED ŠEMA ZA ELEKTRONSKO GLASANJE

  • Dragoljub Pilipović Slobomir P univezitet, Bijeljina
  • Dušan Starčević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: e-vlada, e-glasanje, šeme za e-glasanje, mix-net, homomorfizam, Prêt-à-vote, biometrija, vizuelna kriptografija, PKI, smart kartice

Сажетак

Svaka državna struktura se može posmatrati kao servis građana te će tako elektronska vlada biti primena najnovijih informatičko-tehnoloških dostignuća i komunikacione tehnologije za pružanje efikasnih usluga, informacija i potreb nih znanja putem Interneta i drugih srodnih digitalnih tehnologija. Građani očekuju da na Internetu pronađu servise koji se odnose na poslovanje sa državnim sektorom, a sa druge strane i državne strukture imaju svoje razloge za prelazak na implementaciju koncepta e-vlade (npr. uštede). Širom zemaljske kugle se primenjuje e-glasanje na različitim nivoima uprave. U nekim zemljama održani su izbori državnog nivoa sa opcijom e-glasanja. Svaki sistem za e-glasanje ima svoje zahteve, karakteristike i osobine, a na osnovu njih se može izabrati optimalna varijanta za neku situaciju. Opisaće se konkretni sistemi za e-glasanje i šeme na kojima su zasnovani, kao što su mix-net šeme, homomorfne šeme, Prêt-à-vote šeme, biometrijske šeme, šeme zasnovane na vizuelnoj kriptografiji, šeme zasnovane na PKI i smart karticama itd.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци