GENERATORI PROGRAMSKOG KODA: RAZVOJ I PRAKTIČNA PRIMENA UPOTREBOM .NET PLATFORME

  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Stefan Mitić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: generator programskog koda, metaprogramiranje, XSLT, CodeDom, refleksija, XML

Сажетак

Generisanje programskog koda predstavlja proces gde se, pomoću definisane strukture ulaznih podataka i logike njihove obrade, kao rezultat rada dobija izvršni programski kod. Prikazani su principi na kojima počiva automatsko generisanje koda, najčešće i najefikasnije metode koje se koriste u procesu generisanja. Ukazano je na ključne činioce procesa generisanja programskog koda. Takođe, prikazano je nekoliko različitih vrsta generatora koda, njihove prednosti, mane i praktične primene. Kao konačni rezultat analize, dat je primer rešenja u vidu prototipa aplikacija koje, kao rezultat obrade ulaznih struktura podataka, daju programski kod na odabranom jeziku.Takav kod može biti tretiran kao deo buduće programske logike, ili kao samostalna logička celina.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци