ОПШТИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛНЕ АНТИ-ФОРЕНЗИКЕ

  • Petar Čisar Криминалистичкополицијска академија, Земун
Кључне речи: дигитална форензика, анти-форензика, скривање података, форензички алати

Сажетак

Дигитална форензика је суштинска област за успешно супротстављање компјутерском криминалу. Она је повезана са много изазова, укључујући и брзе промене у компјутерским и дигиталним уређајима, као и све софистицираније нападе на рачунарске системе и мреже и брз пораст злоупотреба информационо-комуникационих система. Иако постојеће одбрамбене технике могу поуздано детектовати многе уобичајене облике угрожавања, недавна истраживања су показала да оне могу да се избегну коришћењем анти-форензичких активности, планираних тако да сакрију доказе о злонамерним активностима. Зато су као одговор на то, развијене нове форензичке технике у циљу детекције употребе анти-форензичких средстава. У светлу овога, постоји изражена потреба за теоријским разумевањем интеракције између анти-форензичког акта и форензичког испитивања.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци