TARIFIRANJE U TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA PRIMENOM PROTOKOLA DIAMETER

  • Andrijana Todosijević Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
  • Vesna Radonjić Đogatović Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
  • Mirjana Stojanović Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
  • Milica Petrović Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
  • Aleksandra kostić-Ljubisavljević Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
Кључне речи: autentifikacija, autorizacija, Diameter, offline zaduživanje, online zaduživanje, protokol, tarifiranje

Сажетак

Protokol Diameter obezbeđuje funkcije autentifikacije, autorizacije i tarifiranja. Arhitektura ovog protokola bazirana je na peer-to-peer (P2P) modelu. Njegova osnovna karakteristika je jednostavna mogućnost proširenja. Kod protokola Diameter akcenat je i na naprednim algoritmima rutiranja, dinamičkom ispravljanju grešaka i sigurnosnim karakteristikama transportnog sloja. Sa aspekta tarifiranja, značajno je to što Diameter podržava prenos tarifnih podataka u realnom vremenu. U radu su objaš- njeni osnovni mehanizmi i funkcionalnosti koje su značajne za tarifiranje telekomunikacionih mreža, uključujući ulogu protokola Diameter za kontrolu kredita korisnika. Posebno se razmatraju mogućnosti primene ovog protokola za tarifiranje mobilnih telekomunikacionih mreža. Razmatrani su offline mehanizmi zaduživanja i tri specifična slučaja online zaduživanja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци