POSTIZANJE INTEROPERABILNOSTI LEGACY SISTEMA POSREDSTVOM WEB SERVISA

  • Aleksandar Ilić
  • Nikola Lončar
  • Slađan Babarogić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Legacy sistemi, interooperabilnost, web servisi

Сажетак

U savremenom svetu sve više poslovnih procesa biva prožeto informacionim tehnologijama. Cilj je unaprediti procese rada i komunikacije korišćenjem softverskih sistema. Takve tendencije zahtevaju dodatne resurse čijim izostankom dolazi do stvaranja Legacy sistema. Glavna karakteristika svih Legacy sistema je diskontinuitet u razvoju koji za posledicu ima ograničenu mogućnost interakcije sa drugim softverskim sistemima. U ovom radu se predstavljaju konkretna rešenja koja omogućavaju integraciju takvih sistema sa savremenim softverskim rešenjima. Omogućavanje interoperabilnosti putem integracije sa Web servisima unosi nove mogućnosti i produžava životni vek Legacy sistema.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци