ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА – ИЗАЗОВ МЕНАЏЕРИМА, ИСТРАЖИВАЧИМА И ИНФОРМАТИЧАРИМА

  • Mirko Vujošević Fakultet organizacionih nauka
  • Dušan Vujošević Рачунарски факултет, Универзитет Унион, Београд
Кључне речи: Aналитика, Пословање, Oбавештавање, Извештавање, Одлучивање, Складиштење података

Сажетак

У раду се разматрају врсте пословне аналитике (описујућа, предвиђајућа и прописујућа) и назначавају актуелни проблеми и изазови за менаџере, истраживаче и информатичаре који се баве овом облашћу. На почетку се укратко описује технологија пословног обавештавања и извештавања којом се решава значајан број класичних проблема описујуће пословне аналитике. Појавом феномена великих података и у тој области се отворио низ нових проблема у вези са извлачењем корисних информација и знања из огромних скупова структурираних и неструктурираних података. У раду се затим наводи чињеница да између потенцијала који пружају савремени теоријски резултати имплементирани у постојеће софтверске алате и њихове практичне примене постоји велики јаз. То ће уз реалне захтеве за унапређење менаџмента утицати на убрзано ширење и примену концепта пословне аналитике. Истовремено се очекује да практични проблеми генеришу нове истраживачке и технолошке изазове.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци