UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSOM APLIKACIJA KORIŠĆENJEM TEAM FOUNDATION SERVER PLATFORME

  • Ognjen Pantelić Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
  • Filip Mišljen Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Кључне речи: Team Foundation Server (TFS), projekat, razvoj softvera

Сажетак

U oblasti razvoja softvera primetan je trend pojave sve većih i zahtevnijih softverskih projekata za čiji je razvoj potrebno angažovati dosta osoba (programeri, testeri, menadžeri itd.) i utrošiti dosta radnih sati. Zato se došlo do potrebe za korišćenjem određenih alata prilikom razvoja aplikacija koje objedinjuju potrebe svih učesnika u razvoju proizvoda i koji povećavaju efikasnost i produktivnost prilikom razvoja softverskog projekta. Na tržištu postoji velikih broj rešenja koja imaju potrebne funkcionalnosti, kao što je i Microsoft Team Foundation Server (TFS). U radu će biti prikazana analiza tog alata i da se prikažu arhitektura i funkcionalnosti Team Foundation Server platforme tj. alata. Praktični deo rada se bavi razvojem aplikacije na ovoj platformi prilikom čijeg razvoja će se iskoristiti neke od funkcionalnosti koje nudi TFS.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци