RAZVOJ OBRAZOVNE IGRE U JAVAFX TEHNOLOGIJI

  • Miroslav Slavković Margintech d.o.o. Beograd
  • Đorđe Đurđević Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
  • Igor Tartalja Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Кључне речи: Obrazovanje kroz zabavu, Obrazovna računarska igra, Kviz, Bogata internet aplikacija, JavaFX aplikacija

Сажетак

Proces učenja koji uključuje sticanje znanja i veština se značajno unapređuje uvođenjem modernih tehnologija i zabavnih sadržaja, a obrazovna računarska igra ostvaruje njihov sinergistički efekat. Jedna od prvih modernih ideja o upotrebi računarskih igara u obrazovanju pojavila se 1974. godine. Danas se nekoliko stotina institucija bavi istraživanjem i razvojem obrazovnih igara u celom svetu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu razvijen je veći broj prototipova obrazovnih igara, a 2010. godine razvijena je prva verzija softverskog paketa Olimpijada znanja, koji se sastojao od dve aplikacije. Aplikacija Editor je namenjena instruktorima za kreiranje pojedinih igara, svojevrsnih kvizova znanja u proizvoljnoj oblasti, kombinovanih sa konceptima igre na sreću. Aplikacija Takmičenje namenjena je igračima koji kroz igru stiču i proveravaju svoje znanje. Tema ovog rada je razvoj nove verzije aplikacije Takmičenje sa elementima veb-orijentisane aplikacije, kao i njena konverzija iz Java2D u moderniju tehnologiju JavaFX. Nova verzija aplikacije Takmičenje je urađena u dve varijante: kao konvencionalna desktop aplikacija i kao aplikacija koja se pokreće iz čitača veba i koristi resurse sa servera na Internetu. Varijante aplikacije se neznatno razlikuju, u svega nekoliko desetina redova izvornog koda.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци