AUTOMATIZOVANO TESTIRANJE PRIHVATLJIVOSTI SOFTVERA PRIMENOM FITNESSE-A

  • Sonja Dimitrijević Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd
  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: automatizovano testiranje prihvatljivosti, FitNesse, izvršiva specifikacija, agilni razvoj softvera

Сажетак

Automatizacija testova prihvatljivosti je nova strategija čije je uspešno usvajanje moguće i danas primenom nekih od dostupnih okvira, alata i aktuelnih praksi. Glavni cilj ovog rada je da ukaže na mogućnosti automatizacije testova prihvatljivosti polazeći sa stanovišta da bi oni morali biti korisnički orijentisani. U radu su izloženi neki od najznačajnijih koncepata i rezultata iz ove oblasti i opisan studijski primer realizovan primenom jednog od najpopularnijih okvira i alata – FitNesse. Studijski primer je bio usmeren na ispitivanje pogodnosti često korišćenih stilova FitNesse tabela za kreiranje jednostavnih uniformnih korisnički-orijentisanih testova s obzirom na različite podmodele objektno-orijentisanog domenskog modela sistema koji se testira. Pokazano je da FitNesse fleksibilan okvir tako da kreiranje testnih slučajeva navedenih karakteristika, čak i primenom osnovnih stilova tabela ne mora biti pod značajnim uticajem različitih podmodela domenskog modela. Međutim, evidentni su i brojni izazovi koji se moraju uzeti u obzir prilikom evaluiranja potencijala FitNesse okvira za konkretnu primenu.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци