SOFTVERSKI SISTEM ZA VIZUELNU REPREZENTACIJU KLASIČNIH KRIPTOGRAFSKIH ALGORITAMA

  • Žarko Stanisavljević Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Jelena Stanisavljević Asseco SEE
Кључне речи: kriptografija, vizuelizacija algoritama, klasični kriptografski algoritmi, edukacija

Сажетак

Kriptografija više nije nauka rezervisana samo za matematičare. Bezbednost podataka, pa samim tim i kriptografija, sa razvojem i popularizacijom interneta postali su važni svima koji koriste moderne tehnologije. Iz tog razloga skup oblasti koje u nekoj meri izučavaju kriptografske algoritme se povećava. Softverski sistem koji je opisan u ovom radu ima za cilj da pomogne svima koji se upoznaju sa oblašću kriptografskih algoritama da to urade na što jednostavniji način. Sistem omogućava vizuelnu reprezentaciju klasičnih kriptografskih algoritama: Cezar, monoalfabetski, Playfair, Vigenere, Rail Fence, Row Transposition i Rotor Machine algoritama. Sistem omogućava da se brzo generišu raznovrsni primeri za ove algoritme na osnovu kojih se može lako upoznati sa načinom rada algoritama. Izbor algoritama je napravljen tako da svaki algoritam pruži neku novu informaciju korisniku, kako bi korisnik po završetku korišćenja sistema imao celovitu sliku o načinu funkcionisanja klasičnih kriptografskih algoritama.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци