ANALIZA KORPORATIVNIH DRUŠTVENIH MREŽA PRIMENOM JUNG FRAMEWORK-A

  • Slaviša Sovilj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka
  • Vojkan Vasković Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Društvene mreže, JavaUniversalNetwork/GraphFramework, korporativna društvena mreža, analiza socijalnih mreža, algoritimi za vizualizaciju

Сажетак

Osnovni zahtev savremenog poslovanja je komunikaciono povezivanje korporacije sa okruženjem. Tehnološka rešenja koja su trenutno dostupna, omogućavaju da se komunikacije prate analiziraju i mere, kako u okvirima korporacije tako i u odnosu prema okruženju. Rezultati ovakvih analiza, omogućavaju da se u skladu sa njima izvrši prilagođavanje i unapređenje poslovanja, poboljša kominikacija i saradnja zaposlenih unutar korporacije i saradnja sa poslovnim partnerima. U radu је prikazan primer aplikativnog rješenja za analizu društvenih mreža unutar kompanije bazirano na Java tehnologiji. Cilj rada je istraživanje mogućnosti JUNG (Java Universal Network/Graph Framework) biblioteke u procesu analize kompanijskih društvenih mreža kao i implementacija odgovarajućih algoritama za sprovođenje analize društvenih kontakata zaposlenih. Korišćenjem alata za vizuelizaciju, rezultati ovih kontakata biće prikazani u obliku grafova.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци