INTEGRACIJA GOOGLE MAPS API-JA SA RAZLIČITIM TIPOVIMA SUBP-OVA

  • Elena Milovanović Fakultet organizacionih nauka
  • Slađan Babarogić Fakultet organizacionih nauka
  • Zoran Marjanović Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: GIS, Google Maps API, softver za navigaciju, Oracle Spatial

Сажетак

Kako je sve aktuelnija grafička prezentacija podataka iz baze, odlučili smo se da tema ovog rada bude upravo prikaz integracije različitih SUBP-ova sa Google Maps API-jem. Ova tema je prisutna, bilo da se radi o organizaciji specijalnih događaja, urbanizaciji ili o nekom drugom primeru iz prakse koji se zasniva na radu sa geografskim tipovima podataka. Veliki problem u ovom slučaju je odrediti sa kojim sistemom je najbolje raditi. Analizom postojećih tipova sistema, dolazimo do opšteg zaključka, preporuke, koji sistem je najbolji za rešavanje ove vrste problema. U radu ćemo dati predlog primene odabranog sistema. Proučavanjem geografskih infromacionih sistema i postojećih uređaja za navigaciju, dolazimo do još jednog rezultata istraživačkog rada, a to je spisak dodatnih funkcionalnosti koje bi u velikoj meri poboljšale rad postojećeg softvera za navigaciju, a samim tim i olakšale korisnicima rešavanje raznih problema sa kojima se sreću u praksi.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци