KONCEPT IMPLEMENTACIJE ELKTRONSKE JAVNE NABAVKE U SRBIJI: IZAZOVI I RIZICI

  • Vjekoslav Bobar Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Кључне речи: e-government, implementacija, izazovi, koncept, public e-procurement, rizici

Сажетак

U radu je opisan koncept javne elektronske nabavke u Srbiji sa akcentom na organizacioni, tehnološki i pravni okvir za implementaciju istog. Ukratko je objašnjen metodološki okvir javne elektronske nabavke i dat je prikaz njene hardversko - softverske arhitekture. Opisane su faze javne elektronske nabavke gde su primenom SWOT analize objašnjeni izazovi i rizici u implementaciji iste. Na kraju rada navedene su prednosti korišćenja javne elektronske nabavke, a zaključkom je ukazano na dalje pravce razvoja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци