KOMPARATIVNA ANALIZA ALATA ZA AUTOMATSKO TESTIRANJE GUI-A

  • Aleksandra Džudović Fakultet organizacionih nauka
  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: testiranje, korisnički interfejs, GUI, QF-Test, Jacareto

Сажетак

GUI (Graphical User Interface) testiranje predstavlja testiranje grafičkog korisničkog interfejsa. Sprovodi se kako bi se ispitalo da li korisnički interfejs (okruženje) funkcioniše u skladu sa predviđenim zahtevima. U ovom radu prikazana je komparativna analiza dva alata za automatsko testiranje korisničkog interfejsa – QF-Test i Jacareto. QF-Test je softverski alat za automatsko testiranje grafičkog korisničkog interfejsa za desktop aplikacije pisane u Java programskom jeziku i web aplikacije. Jacareto je softver otvorenog kôda (open-source) alat za automatsko GUI testiranje aplikacija pisanih u Java programskom jeziku i sastoji se od dve aplikacije: CleverPHL i Picorder. Za potrebe testiranja korišćena je aplikacija “Biblioteka”, čije su ključne funkcionalnosti osnova za testiranje u gore spomenutim alatima. Nakon izvršenog testiranja, uočene su određene razlike u karakteristikama i ponašanju alata, na osnovu čega je izvršena analiza alata po određenim parametrima.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци