EKSPERIMENTI SA MOGUĆIM MODIFIKACIJAMA ALGORITMA

  • Boris Damnjanović
  • Dejan Simić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: kriptografija, algoritmi

Сажетак

Advanced Encryption Standard (AES) je kriptografski standard koji je nastao kao rezultat javno objavljenog takmičenja od strane Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju vlade SAD. Ovaj algoritam teoretski može da se podijeli na tri kriptografska algoritma: AES-128, AES-192 i AES-256. Standardom definisani AES nastao je na osnovama nešto šireg Rijndael algoritma od kojega je naslijedio veliku fleksibilnost. Upravo navedena fleksibilnost ovoga algoritma predstavljala je ideju vodilju na osnovu koje je proveden niz eksperimenata pomoću kojih je testirana mogućnost implementacije različitih modifikacija ovoga algoritma. U radu će biti prikazani dijelovi koji su ključni za implementaciju 64-bitne i 32-bitne enkripcije i dekripcije. Osnovna ideja ovoga rada je da ukaže na veliku fleksibilnost ovoga algoritma i da na primjeru pokaže kako se može implementirati redukovana verzija ovog algoritma koja se može koristiti u oblasti obrazovanja. U ovom radu su predstavljeni samo najinteresantniji koncepti nastali iz nešto šireg master rada koji je rađen na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци