AUTOMATIZACIJA PROCESA RASPOREĐIVANJA ISPITA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA UNIVERZITETA METROPOLITAN

  • Marko Manasijević Univerzitet Metropolitan
  • Svetlana Cvetanović Univerzitet Metropolitan
  • Slobodan Jovanović Univerzitet Metropolitan
Кључне речи: Poslovni proces, WfMS system, Arhitektura sistema

Сажетак

Problem generisanja rasporeda polaganja ispita (exam scheduling) sastoji se od odredjivanja termina (dan i sat) i učionica za svaki ispit, tako da se ispiti rasporede u okviru specificiranog vremenskog intervala, i u oviru raspoloživog kapaciteta (broj mesta) učionica, i uz neka ograničenja, npr. da neki student ne može biti istovremeno rasporedjen na dva ispita. Ovaj rad opisuje automatizaciju procesa rasporedjivanja ispita kao i odgovarajući softver, u okviru Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan,. Takodje, diskutuje se sam Informacioni sistem Univerziteta Metropolitan (ISUM), u okviru kojeg se integriše aplikacija za generisanje rasporeda polaganja ispita. Naime, razmatra se arhitektura ISUM-a, i realizacija poslovnog procesa “Prijavljivanje i rasporedjivanje ispita“, kao i motivacija za unapređenje postojećeg IS-a Univerziteta Metropolitan.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци