RAZVOJ HIBRIDNIH MOBILNIH APLIKACIJA

  • Igor Dujlović Elektrotehnički fakultet Banjaluka
  • Zoran Đurić Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Кључне речи: hibridne mobilne aplikacije, PhoneGap, HTML5

Сажетак

U ovom radu analiziran je način realizacije hibridnih mobilnih aplikacija. Hibridne mobilne aplikacije predstavljaju spoj native i web mobilnih aplikacija, a sastoje se od dijela koji je realizovan pomoću web tehnologija (HTML5, CSS, JavaScript) i dijela koji omogućava pristup funkcionalnostima mobilnog uređaja. Posebna pažnja posvećena je arhitekturi ovih aplikacija. Arhitektura hibridnih mobilnih aplikacija veoma je značajna prilikom realizacije kompleksnih aplikacija, zbog toga što omogućava jednostavnije pisanje i održavanje izvornog koda aplikacije. Podjela aplikacije na module i logičke nivoe omogućava jednostavnije dodavanje novih funkcionalnosti aplikacije, a upotrebom odgovarajućih tehnologija mogu se poboljšati performanse izvršavanja aplikacije. U radu je prikazan jedan način realizacije modularne hibridne mobilne aplikacije, pri čemu su opisane funkcije svakog sloja i tehnologije koje se mogu koristiti pri realizaciji.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци