TEST DRIVEN DEVELOPMENT УЗОРИ И РЕФАКТОРИСАЊЕ ТЕСТНОГ КОДА

  • Slobodan Mirković Fakultet organizacionih nauka
  • Saša Lazarević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Тest driven development, рефакторисање, јединични тестови, mock објекти

Сажетак

Test driven development (TDD) је процес развоја софтвера настао као део Екстремног програмирања, да би га касније усвојиле све агилне методологије. Главна тачка у агилним методологијама је софтвер који ради, а TDD је процес који је фокусиран на производњу поузданог софтвера који се лако одржава. TDD мења улогу коју тестирање има у процесу развоја софтвера и не служи више само да открије грешке у систему, већ помаже пројектном тиму да боље разуме функционалности потребне кориснику. TDD процес се заснива на понављању кратког развојног циклуса у коме се кориснички захтеви претварају у тестове, затим се пише минимална количина кода потребна да ти тестови прођу и на крају се кôд рафакторише. У овом раду се говори о узорима који се примењују у TDD-у као начинима за структуирање кôдa тако да он буде прилагођенији за тестирање. Такође се наводе узори који се користе за писање јединичних тестова и узори зелене фазе који нам помажу да решавањем тестова дођемо до одговарајуће имплементације захтева. Затим се даје преглед test double објеката који се користе у тестовима као замена за објекте који ће се користити у продукционој верзији.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци