PROBLEM INTEGRACIJE VISOKO DOSTUPNIH KOMPLEKSNIH DISTRIBUIRANIH SOFTVERSKIH SISTEMA

  • Nebojša Trninić Schneider Electric DMS NS
  • Lazar Stričević Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  • Miroslav Hajduković Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: distribuirani sistemi, dostupnost, srednji sloj,prekoračenje vremenskog okvira

Сажетак

Kompleksni računarski sistemi često obuhvataju kompleksnu koordinaciju između distribuiranih komponenti, koje su podložne otkazima i rekonfiguraciji u toku redovnog rada. Ovaj rad se bavi problemom nefunkcionisanja komunikacije između delova kompleksnog sistema, odnosno slučajevima kada trajanje komunikacije prevazilazi zadati vremenski okvir. Dato je jedno rešenje uvođenjem softverskog međusloja. U slučaju predugog trajanja komunikacije, ovaj međusloj omogućava aplikaciji da nastavi izvršavanje i reaguje na ovako nastalu grešku. Opisan je dizajn međusloja i na primeru je testirana funkcionalnost ovakvog pristupa. Analizom dobijenih rezultata je pokazano koje su granice ovakvog pristupa i u kojim pravcima je moguće tražiti poboljšanja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци