NOV METOD EKSTRAKCIJE INFORMACIJA BAZIRANIH NA TRANSDUKTORIMA

  • Vesna Pajić Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
  • Miloš Pajić Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
  • Staša Vujičić-Stanković Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
Кључне речи: ekstrakcija informacija, obrada prirodnih jezika, strukturiranje podataka

Сажетак

U radu je dat osvrt na oblast ekstrakcije informacije, čije su metode i tehnike nezaobilazne u pretrazi i upravljanju informacijama. Ova oblast u sebi sadrži tehnike drugih oblasti matematike i računarstva, kao što su obrada prirodnih jezika, teorija formalnih jezika, verovatnoća i statistika. Uzimajući u obzir sve specifičnosti zahteva za informacijom i tekstualnih resursa iz kojih se izdvajanje vrši, razvijen je i u radu prikazan nov metod za ekstrakciju informacija nazvan Dvofazni metod baziran na transduktorima. Predstavljena je arhitektura sistema koji implementira ovaj metod kao i primer konkretne primene. Poseban značaj ovaj metod ima u situacijama kada ne postoje već pripremljeni tekstualni korpusi, neophodni za primenu postojećih metoda, posebno onih baziranih na verovatnoći i statistici.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци