PROGRAMIRANJE OGRANIČENJA

  • Mirko Vujošević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: ograničenje, programiranje, logika, veštačka inteligencija, optimizacija

Сажетак

Programiranje ograničenja (PO) je oblast koja se bavi izučavanjem i rešavanjem upravljačkih problema koji su predstavljeni sistemom ograničenja nad promenljivima odluke. Osnovni cilj je razviti veštine modeliranja realnih problema i njihovog predstavljanja sistemom ograničenja, a zatim pronaći metode i kodirati algoritme kojima se nalaze vrednosti upravljačkih promenljivih koje zadovoljavaju sva ograničenja. Po prirodi problema koji se razmatraju i još više po metodologiji koja se koristi za rešavanje problema, programiranje ograničenja i matematičko programiranje su veoma bliske oblasti. Suštinska razlika je u tome što se u zadacima PO ne traži, odnosno ne mora da se traži rešenje koje je najbolje prema izabranom kriterijumu. Razlog je u činjenici da se u nekim realnim problemima veoma teško dolazi do rešenja koje bi zadovoljilo sva ograničenja. Tada je sa praktične tačke gledišta sasvim zadovoljavajuće naći bilo koje rešenje koje odgovara postavljenim zahtevima. U ovom radu se daje pregled osnovnih pristupa rešavanju problema PO.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци