PRIMENA REŠENJA OTVORENOG KODA U PREPOZNAVANJU OSOBE PUTEM RUKOPISA

  • Joksović Maja Asseco SEE
  • Miroslav Minović Fakultet Organizacionih Nauka u Beogradu
Кључне речи: identifikacija na osnovu rukopisa, verifikacija potpisa, off-line, DTW, ER

Сажетак

Provera rukopisa predstavlja jednu od najstarijih metoda za verifikaciju identiteta. Istraživanja u oblasti autentifikacije putem rukopisa su ponovno aktuelizovana otkad su uređaji sa ekranom osetljivim na dodir i stilusom prešli u masovnu upotrebu. U radu će biti predstavljena dostignuća u ovoj oblasti sa fokusom na identifikaciju putem potpisa. Rad predstavlja jedan off-line sistem otvorenog koda za verifikaciju potpisa, koji je dodatno unapređen tako da kao ulaz za treniranje i verifikaciju može koristiti i skenirani potpis. Sistem je testiran na originalnim potpisima i nasumičnim i treniranim falsifikatima kako bi se ispitalo koji procenat greške daje u kom slučaju , a dobijeni rezultati su predstavljeni u radu. Krajnje rešenje predstavlja kompletan sistem sa intuitivnim grafičkim interfejsom namenjen za verifikaciju potpisa koji je jedan od retkih, ako ne i jedini otvorenog koda, te ga je samim tim moguće dalje usavršavati i prilagođavati konkretnim okruženjima. Sistem koristi algoritam dinamičkog vremenskog podešavanja u kombinaciji sa ER2. Prednost off-line sistema je u tome što ne zahtevaju nikakav specijalan uređaj, tako da su pogodni za verifikaciju od kuće.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци