KINECT TEHNOLOGIJA U BIOMETRIJSKIM SISTEMIMA

  • Bojan Kezele Fakultet organizacionih nauka
  • Uroš Šošević Fakultet organizacionih nauka
  • Ivan Milenković Fakultet organizacionih nauka
  • Miloš Milovanović Fakultet organizacionih nauka
  • Dušan Starčević Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: biometrija, akvizicija podataka, hod, Microsoft, Kinect

Сажетак

Ovaj rad daje osvrt na Kinect tehnologiju i potencijalne primene u biometrijskim sistemima. Kinect kao uređaj može da koristi sliku, skup tačaka na telu ili glas kao ulazne podatke. Od verzije 1.5, može da prepoznaje lice. Sve ove karakteristike ga čine interesantnim u procesu akvizicije biometrijskih podataka. S obzirom da se podaci uzimaju sa jako malo interakcije sa korisnikom, Kinect pruža mogućnost tzv. neintruzivne akvizicije biometrijskih podataka. Ovakav način akvizicije postaje sve zastupljeniji kod projektanata biometrijskih sistema, s obzirom da prevazilazi neke od čestih problema kod intruzivne akvizicije. U ovom radu dat je prikaz jedne aplikacije za akviziciju biometrijskih podataka hoda i nekoliko scenarija korišćenja gde bi ovakva vrsta akvizicije našla adekvatnu primenu.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци